Ubezpieczenia na życie

Przedstawiamy Państwu specjalną, wyselekcjonowaną ofertę ubezpieczeń na życie i NNW. To zebrane w jednym miejscu, najlepsze propozycje ubezpieczeń na życie. Osoby już ubezpieczone zachęcamy do porównania naszych propozycji z obecnie opłacanymi przez Państwa polisami.

 

Główne atuty oferty:

  • wiek przystąpienia - do 65. roku życia
  • bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, szczególnie w wariantach VIP
  • dla wielu wariantów utrzymanie ochrony także po 67. roku życia.
  • niezwykle konkurencyjna wysokość składek

 

 

Dla wielu Klientów jest to jedyna możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na tak korzystnych warunkach.

 

 

Ubezpieczenia rodzinne

Tabela zawiera kilka różnych propozycji ubezpieczenia na życie z rozszerzonym zakresem świadczeń. Informacja o wieku przystąpienia do ubezpieczenia oraz wysokość składki miesięcznej za jedną osobę znajduje się u dołu tabeli. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia są skumulowane i odpowiadają rzeczywistej wysokości należnego świadczenia za dane zdarzenie.

Zakres ubezpieczeniaWysokość świadczeń
Warta 1Generali 1Warta 2Warta 3Generali 2Warta 4Generali 3Warta 5Generali 4Warta 6
Śmierć w NNW komunikacyjnym przy pracy 88 000 75 000 120 000 130 000 180 000 175 000 265 000 200 000 250 000 200 000
Śmierć w NNW komunikacyjnym 88 000 75 000 120 000 130 000 120 000 175 000 175 000 200 000 250 000 150 000
Śmierć w NNW przy pracy 88 000 50 000 60 000 130 000 120 000 85 000 175 000 200 000 200 000 150 000
Śmierć w NNW 66 000 50 000 60 000 95 000 60 000 85 000 85 000 150 000 200 000 100 000
Śmierć wskutek zawału serca / udaru mózgu 44 000 35 000 30 000 50 000 40 000 45 000 40 000 65 000 75 000 70 000
Śmierć wskutek choroby / naturalna 22 000 25 000 30 000 35 000 40 000 40 000 40 000 50 000 60 000 50 000
Inwalidztwo w wyniku wypadku - - - - - - - - - 50 000
Osierocenia każdego dziecka 3 000 4 000 4 000 5 000 4 000 - 5 000 7 500 7 500 3 500
Trwały uszczerbek NW 30 000 32 000 35 000 35 000 37 000 55 000 40 000 45 000 50 000 42 000
Trwały uszczerbek - zawał serca / udar mózgu - 18 000 35 000 35 000 37 000 55 000 40 000 45 000 50 000 -
Poważne zachorowanie 3 000 5 000 4 000 5 000 5 000 12 000 7 000 7 500 7 000 3 000
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia) 30 36/30 40/42 40 49/35 120 92,40/66 50 72/60 80
Pobyt w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia) 60/30 60/30 200/100 80/40 105/35 250/125 198/66 150/75 120/60 100/50
Pobyt na OIOM - za dzień 150 60 - 250 70 - 132 250 120 -
Jednorazowe św. za pobyt na OIOM w  wyniku choroby / NW - - 500 - - 250 - - - 400
Pobyt w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną - - - - - - - - - 40
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego (do 14 dnia / od 15 do 90 dnia / od 91 dnia) 60 /
30 /
30
60 /
30 /
30
250 /
125 /
100
80 /
40 /
40
105 /
35 /
35
300 /
150 /
125
198 /
66 /
66
150 /
75 /
75
120 /
60 /
60
140 /
70 /
70
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy (do 14 dnia / od 15 dnia) 60/30 60/30 200/100 80/40 105/35 250/125 198/66 150/75 120/60 140/70
Pobyt w szpitalu w wyniku zawału / udaru (do 14 dnia / od 15 dnia) 30 36/30 42 40 49/35 120 92,40/66 50 72/60 140/70
Operacje chirurgiczne suma ubezpieczenia - - 2 000 - 2 000 6 000 4 000 2 500 2 140 2 500
Leczenie specjalistyczne - - - - - - - - - 2 500
Niezdolność do samodzielnej egzystencji - - - - - - - - - 24 000
Zgon współmałżonka - 8 000 - - - - - - 10 000 12 000
Zgon współmałżonka w wyniku zawału / udaru - 8 000 - - - - - - 10 000 24 000
Zgon współmałżonka wskutek NW - 16 000 - - - - - - 30 000 24 000
Zgon współmałżonka wskutek NW komunikacyjnego - 16 000 - - - - - - 30 000 36 000
Inwalidztwo współmałżonka w wyniku wypadku - - - - - - - - - 25 000
Poważne zachorowanie współmałżonka - - - - - - - - - 3 000
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia) - - - - - - - - - 40/20
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia) - - - - - - - - - 100/50
Jednorazowe świadczenie za pobyt współmałżonka na OIOM - choroba / wypadek - - - - - - - - - 350
Pobyt współmałżonka w szpitalu w związku z rehabilitacją (za dzień) - - - - - - - - - 40
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego (do 14 dnia / od 15 dnia) - - - - - - - - - 140/70
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy (do 14 dnia / od 15 dnia) - - - - - - - - - 140/70
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku zawału / udaru (do 14 dnia / od 15 dnia) - - - - - - - - - 90/45
Zgon rodziców / teściów 1 000 1 300 1 300 1 300 1 400 - 1 500 1 500 1 800 1 650
Zgon rodziców / teściów w wyniku NW 1 000 1 300 2 600 1 300 2 800 - 3 000 1 500 3 000 3 200
Zgon dziecka w wyniku NW 6 000 3 000 6 000 6 000 6 000 - 6 000 6 000 7 000 7 000
Zgon dziecka 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - 3 000 3 000 7 000 3 500
Urodzenie dziecka 500 600 - 700 600 - 700 800 1 200 1 100
Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną 1 000 600 - 1 400 600 - 700 1 600 1 200 3 100
Urodzenie martwego dziecka 4 000 1 400 - 4 000 1 400 - 1 400 4 000 4 000 3 500
Poważne zachorowanie dziecka - - 5 000 - 5 000 - 5 000 - 7 000 3 000
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia) - - - - - - - - - 40/20
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia) - - - - - - - - - 100/50
Pakiet assistance medyczny tak - - tak tak - tak tak tak tak
Cesja na bank nie tak nie nie tak nie tak nie tak nie
Oświadczenie o stanie zdrowia nie tak nie nie tak nie tak nie tak nie
Wiek przystąpienia / koniec ochrony 67 r.ż. / 67 r.ż. 65 r.ż. / b.o.* 60 r.ż. / 67 r.ż. 67 r.ż. / 67 r.ż. 65 r.ż. / b.o.* 67 r.ż. / 67 r.ż. 65 r.ż. / b.o.* 67 r.ż. / 67 r.ż. 65 r.ż. / b.o.* 65 r.ż. / 67 r.ż.
Składka miesięczna 33 zł 38 zł 44 zł 47 zł 50 zł 56 zł 60 zł 66 zł 77 zł 86 zł

b.o.* - ubezpieczenie na czas nieokreślony

W przypadku ubezpieczeń Warta świadczenia określone jako dotyczące współmałżonka dotyczą także partnera osoby ubezpieczonej.

 

Ubezpieczenia na życie VIP

Tabela zawiera trzy propozycje ubezpieczenia na życie w wariantach VIP. Wiek przystąpienia i wysokość składki znajdują się u dołu tabeli.

Zakres ubezpieczeniaWysokość świadczeń
Warta VIP 1Warta VIP 2Warta VIP 3
Śmierć w NNW komunikacyjnym 600 000 1 250 000 1 500 000
Śmierć w NNW 300 000 750 000 1 000 000
Śmierć wskutek zawału serca / udaru mózgu 150 000 250 000 500 000
Śmierć wskutek choroby / naturalna 150 000 250 000 500 000
Trwały uszczerbek wskutek NW 100 000 150 000 150 000
Trwały uszczerbek - zawał serca / udar mózgu 100 000 150 000 150 000
Poważne zachorowanie 11 000 22 000 30 000
Pobyt w szpitalu wskutek choroby (za 1 dzień) 100 100 200
Pobyt w szpitalu wskutek NW (do 14 dni / powyżej 14 dni) 200/100 200/100 400/200
Pobyt na OIOM - jednorazowe świadczenie 1 000 1 000 1 000
Operacje chirurgiczne wskutek choroby lub wypadku - 10 000 10 000
Assistance medyczny tak tak tak
TAP - telefoniczna i mailowa konsultacja prawna tak tak tak
Wiek przystąpienia / koniec ochrony 67 r.ż. / 67 r.ż. 67 r.ż. / 67 r.ż. 55 r.ż. / 67 r.ż.
Składka miesięczna 95 zł 170 zł 267 zł

 

 

Jeżeli zainteresował Państwa któryś wariant lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt przez formularz na dole strony.

 

 

Odpowiemy w ciągu dwóch dni roboczych. Przygotujemy dla Państwa informacje szczegółowe, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) i analizę oferty w stosunku do Państwa oczekiwań. Pomożemy dobrać właściwy zakres ubezpieczenia zgodnie z Państwa potrzebami i możliwościami.

Procedura zawarcia umowy jest prosta i nie wymaga wizyty w naszym Oddziale.

Informacja o Perfect NDF SA jako agencie ubezpieczeniowym.

 

 

Za ubezpieczenie płaci się pieniędzmi, ale kupuje się je stanem zdrowia.

 

 

Nie warto odkładać decyzji, narażając się w późniejszym okresie na odmowę objęcia ochroną, np. z powodu podwyższonego ciśnienia czy innych możliwych schorzeń.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

W tym roku kończę 65 lat. Czy mogę przystąpić do ubezpieczenia?

Jeżeli uda nam się zakończyć procedurę tak, aby początek odpowiedzialności przypadał przed Twoimi urodzinami, jest to możliwe. Przykladowo jeśli wypełnisz i podpiszesz deklarację oraz wpłacisz pierwszą składkę do 1 dnia kolejnego miesiąca, możesz być objęty ochroną, jeśli Twoje 65 urodziny przypadają po tej dacie.

 

Jaką mam gwarancję, że zostanę przyjęty do ubezpieczenia?

W każdym wariancie ubezpieczenia jest kilka pytań dotyczących zdrowia Ubezpieczonego. Decyzja w sprawie przystąpienia do ubezpieczenia zależy od analizy udzielonych odpowiedzi. Towarzystwo może odmówić przyjęcia w poczet objętych ochroną lub poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów medycznych. Każda decyzja podejmowana jest indywidualnie. Osoby zdrowe mogą oczywiście liczyć na pozytywną decyzję. Zwracamy uwagę, iż w niektórych wypadkach znaczenie ma także wykonywany zawód. Część Towarzystw nie wyraża zgody na przystąpienie do ubezpieczenia osób, które wykonują zawód o wysokim ryzyku.

 

Czy mogę wybrać dwa warianty jednocześnie?

Tak, jeśli nie pochodzą od jednego towarzystwa. Przykładowo możesz przystąpić zarówno do dowolnego wariantu Warta, jak i Generali, ale nie możesz wykupić dwóch różnych wariantów Warta dla siebie.

 

Czy do ubezpieczenia może przystąpić ktoś z mojej rodziny?

Wszystkie osoby pełnoletnie, które nie ukończyły podanego w tabeli wieku, mogą wnioskować o przystąpienie do ubezpieczenia. Każdy przystępuje indywidualnie.

 

Czy są sytuacje, w których towarzystwo może nie wypłacić mi świadczenia?

Tak, są one opisane w OWU. Podanie w ankiecie medycznej nieprawdziwych danych może skutkować brakiem prawa do wypłaty świadczeń za zdarzenie występujące w okresie trzech lat od zawarcia umowy. Pozostałe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności dotyczą przypadków, gdy ubezpieczony działał pod wpływem alkoholu, uprawiał sporty określane jako ekstremalnie niebezpieczne, lub zdarzenie nastąpiło wskutek działań wojennych. Każdy klient przed zawarciem umowy ma obowiązek zapoznania się z OWU, w szczególności właśnie z tymi zapisami. Są one powszechne dla większości ubezpieczeń na życie.

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas

Kontur mapy Polski
© 2006-2021  Perfect NDF SA :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).