Grupa Perfect

Perfect NDF SA w ramach swych usług dla Klientów działa m. in. jako agent ubezpieczeniowy. Spełniając wymogi Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (D. U. 2017 poz. 2486, art. 22) przedstawiamy informacje z tym związane.

 

Agent działa pod nazwą PERFECT Niezależne Doradztwo Finansowe S.A.

Adres siedziby: ul. Słonimskiego 6, 80-280 Gdańsk.

Agent jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr 11140641/A.

Informację o wpisie można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (D. U. 2006 nr 178 poz 1316), to jest poprzez:

 1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
 2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 3. skorzystanie z wyszukiwarki agentów ubezpieczeniowych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Agent na podstawie umów agencyjnych działa na rzecz wielu towarzystw ubezpieczeniowych:

W dziedzinie ubezpieczeń na życie:

 • Aegon TunŻ S.A.,
 • Vienna Life TUnŻ S.A.,
 • Macif Życie TUW,
 • Compensa TUnŻ S.A. VIG,
 • Generali Życie TU S.A.,
 • TUnŻ Warta S.A.,
 • TU SKOK Życie S.A. (nasze pełnomocnictwo - PDF 463 KB),
 • Leadenhall Polska S.A.,
 • TUnŻ Europa S.A.,
 • PKO Życie TU S.A.

W dziedzinie ubezpieczeń majątkowych:

 • PZU S.A. (nasze pełnomocnictwo - PDF 388 KB),
 • Compensa TU S.A. VIG ,
 • TUiR Warta S.A.,
 • TUiR Allianz Polska S.A.,
 • Generali TU S.A. (nasze pełnomocnictwo - PDF 287 KB),
 • Gothaer TU S.A. (nasze pełnomocnictwo - PDF 77 KB),
 • TU Inter Polska S.A.,
 • Interrisk TU S.A. VIG (nasze pełnomocnictwo - PDF 297 KB),
 • Uniqa TU S.A.,
 • Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce (nasze pełnomocnictwo - PDF 332 KB).

a także na podstawie umów innych niż agencyjne z udziałem podmiotów pośrednich:

 • AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.,
 • Link4 TU S.A.,
 • Proama S.A.,
 • MTU S.A.,
 • STU Ergo Hestia S.A.,
 • You Can Drive.

Agent nie posiada udziałów ani akcji zakładów ubezpieczeń, które uprawniałyby do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

Obszar działania agenta: Rzeczpospolita Polska.

Wynagrodzenie Agenta ma formę prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia o charakterze finansowym lub niefinansowym (np. konkursy, upominki firmowe, spotkania biznesowe, wyjazdy szkoleniowe). Agent nie pobiera honorarium płaconego bezpośrednio przez Klienta.

Klient ma prawo składać reklamację na działalność każdego z towarzystw ubezpieczeniowych pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie towarzystwa, telefonicznie, lub z wykorzystaniem aplikacji na stronach internetowych.

Klient ma prawo składać reklamację na działalność agenta i osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne na jego rzecz pisemnie drogą pocztową, osobiście w siedzibie agenta, telefonicznie, lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spory mogą być rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego, m. in. w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) na podstawie przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest ponadto prowadzone przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).

 

 

Działamy na rzecz i dla dobra Klientów, dbając, by ich oczekiwania i interesy były chronione w jak najwyższym stopniu.

 

 

© 2006-2021  Perfect NDF SA :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).